RATIONAL- Парно конвекциски печки

RATIONAL Because the details makes the difference...


Бидејки само SelfCookingCenter® 5 Senses:

 Чувствува:
Ги чуствува моменталните  услови во комората за печење и конзинстентноста на храната.

Препознава:
Ја препознава големината, количината, состојбата на производот и го пресметува печењето.


Размислува:
Мисли однапред, и одлучува за идеалното готвење за добивање на вашиот посакуван резултат од истото.

Учи:
Ги учи вашите најсакани навики за готвење и ги имплентира.

Комуницира:
Комуницира со вас и покажува што прави вашиот RATIONAL за да ги имплементира вашите спецификации.

No comments:

Post a Comment