Печки за пица

Печки за пица FIMAR spa , SIRMAN srl  и др.

 Двотетажна печка за пица
Комора 61 х 61 х 14 см
за 2 х 4 пици Ф-30 см
ел. снага 8,4 kW/ 400V
со термометар и осветлување за секоја од печките
преден дел изработен од инокс.

Едноетажна печка за пица
Комора 61 х 61 х 14 см
за 4 пици Ф-30 см
ел. снага 4,2 kW/ 400V
со термометар и осветлување
преден дел изработен во рустикална варијанта.

No comments:

Post a Comment