ALPFRIGO Razladni uredi


Вертикални ормани за ладење и замрзнување тип 700

     димензии: 710 x 800 x 2000 mm
    температура: -2/+8C
    Инокс изработка внатре и надвор.
    70 мм изолација
    4 полици
    брава за заклучување
    внатрешно осветлување
 

CM 700 SS
710x800x2000
650
150
-2 / +8
425
230/50
4.2
4
R 404a
CN 700 SS
710x800x2000
650
162
-18 / -24
600
230/50
10.9
4
R 404a
CM 700 SS SV
710x800x2000
650
160
-2 / +8
425
230/50
5.3
4
R 404a
CN 700 SS SV
710x800x2000
650
170
-18 / -24
700
230/50
14.7
4
R 404a
           Двокрилни ладилни и ормари за замрзнување
                                        тип 1400


www.alpfrigo.com

CM 1400 SS
1420x800x2000
1300
230
-2 / +8
640
230/50
5.3
8
R 404a
CN 1400 SS
1420x800x2000
1300
245
-18 / -24
700
230/50
14.2
8
R 404a
CM 1400 SS SV
1420x800x2000
1300
250
-2 / +8
530
230/50
6.1
8
R 404a
CN 1400 SS SV
1420x800x2000
1300
270
-18 / -24
900
230/50
17.5
8
R 404

No comments:

Post a Comment