IPSO- silen brand, lider vo opremuvanje na peralni za ves

            IPSO- Alliance Laundry Systems LLC
            Профеционални машини за перални
Серија IY
- Самостоечки со висока центрифуга
- Преден и горен панел од некорозирачки челик, страници црни
- Барабан и када од некорозирачки челик
- Aries- Микропроцесорски програматор лесен за користење
- Патентиран сад за детергенти
- Голем одвод за вода 76 mm
- Лесен пристап до сите витални делови од предната страна
- Голема врата за полесно ставање и вадење на вешот

No comments:

Post a Comment